آموزش تصویری تئوری موسیقی

  (دیدگاه 1 کاربر)

  تومان۳۸۰,۰۰۰ تومان۷۰,۰۰۰

  آموزش تصویری تئوری موسیقی

  امیرحسین جزء رمضانی

  ۲۸ قسمت

  ۶ ساعت و ۵۹ دقیقه

  محتوای این مجموعه،  
  معادل ۱۵ هفته آموزش حضوری است
  جهت خرید کلیک کنید
  آموزش تئوری موسیقی
  آموزش تصویری تئوری موسیقی

  تومان۳۸۰,۰۰۰ تومان۷۰,۰۰۰